Omnitrans

Ett svenskt åkeri, inriktat på trailer transporter med erfarenhet sedan 1988.

Verksamheten

 • Trailer- & containertransporter
 • Hel och dellaster
 • Internationella Transporter
 • ADR styckegods
 • Expresstransporter
 • Tempererade Transporter
 • Bredlast
 • Krantransporter
 • Lagring
 • Omlastning
 • Flyttransporter
 • Budtransporter

Inom dessa marknadsområden erbjuder vi en produktmix, som är i ständig utveckling i takt med förändringar i vår omvärld

Om oss

Omnitrans har rullat på vägarna sen 1988

Omnitrans AB har erfarenhet av arbete med dragbilstransporter sedan 1988. Omnitrans är stationerade i Öresundsregionen och vi erbjuder marknaden transporter inrikes och utrikes. Våra transporter är skräddarsydda efter kundbehovet och därmed minskar företag sina kostnader genom att anlita oss. Vi är även väldigt miljömedvetna, vilket bidrar till ekonomisk vinning för företagen samt minsta möjliga utsläpp och miljöpåverkan. Fordonsflottan hos Omnitrans består moderna fordon med EURO klass 6. Åkeriets satsning på premiumlastbilar ger lägsta möjliga miljöpåverkan, komfort för förare, kopplat med robust driftsäkerhet.

En produktmix av våra tjänster

Internationella Transporter

Dagliga avgångar mellan Sverige och Europa

Inrikestransporter

Daglig distribution inom Sverige och Grekland

Tempererade Transporter

Tempererade transporter mellan Sverige och Europa

ADR Transporter

Vi hjälper er med all form av farligt gods transporter till och från Europa

Miljö

Fokus på att skapa de effektivaste och miljövänligaste transporterna

Leveranssäkerhet

Vi använder oss av den senaste tekniken för att säkerställa att vår fordonsflotta är av god hälsa och alltid på väg